onsdag 10 juni 2015

Välkommen på inspirationsseminarium!


·         Intensiv lammproduktion och extensiv naturvård, Tomas Olsson, Norrby Gård.

·        Skinn, beredning och skinnkvalité, Katarina Ugrinovska, Donnia Skinn.

Tid & plats: Torsdag 25 juni kl. 16.30 hos Hushållningssällskapet, Köpmangatan 2 i Luleå

Föreläsare:

Tomas Olsson, Norrby Gård

Tomas bedriver lammproduktion på Norrby Gård, Kungsör tillsammans med sin fru Anna. De bedriver avel med raserna Dorset, Texel och Suffolk och på gården finns ca 900 tackor. De eftersträvar en sund exteriör, kombinerat med god konformation och goda modersegenskaper, lagom fruktsamhet och tackor som ger lamm som växer på gräs. Tomas är också ordförande i Lammprodu­centerna, som är en branschorganisation för Sveriges Lammproducenter.

 

Katarina Ugrinovska Donnia Skinn, Tranås

Skador på skinn, och hur olika typer av skador påverkar resultatet efter beredning. Slaktskador, surskador, pälsar fulla med foder och tovor, kan alla skinn beredas?

Program:

16.30 Vi börjar med sallad och kaffe

17.30 Skinnhantering, från slakt till bered­ning. Katarina Ugrinovska, Donnia Skinn

19.00-21.30 Extensiv produktion, extensiv naturvård och god djurvälfärd. Tomas Olsson, Norrby Gård

Anmälan:

Avgift: 500 kr inkl. förtäring och kaffe,

faktureras via Hushållningssällskapet Norrbot­ten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms.

Anmäl dig senast den 15 juni till: Helene Skogqvist tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 eller e-post, helene.skogqvist@hush.se

Glöm inte att meddela ev. specialkost


 

Inga kommentarer: