onsdag 18 november 2015

Inbjudan Dialogdag - Hur förebygger vi allvarliga djurskyddsärenden i Norrbotten?

Länsstyrelsen anordnar en dialogdag på Sunderby folkhögskola den 9 december kl. 9.30-15.00. Huvudfokus under dagen kommer att ligga på hur förebygger vi allvarliga djurskyddsärenden i Norrbottens län. För anmälan och mer info, gå in på länken www.lansstyrelsen.se/norrbotten och klicka vidare på Kalender

Kurs i smittskydd

Torsdag 19 november kl. 13.00, Hushållningssällskapets lokaler i Luleå.
Kursledare: Ulrika Köning, Gård & Djurhälsan

Kontakta Helene Skogqvist på Hushållningssällskapet för eventuell efteranmälan.