måndag 29 mars 2010

Detta är våran styrelse för 2010: Anna-Carin Sundkvist, Allan Larsson, Barbro Brännström, Åsa Wallin, Josefin Lundberg och Bo Goding. Saknas på bilden gör Desireé Cedering.

fredag 26 mars 2010

Här är mitt "efterlängtade" flasklamm Svea född på Nyårsdagen.
/Barbro Brännström

måndag 22 mars 2010

Nu har det börjat!

Nu har första lammen kommit! Lite i tidigaste laget men förhoppningsvis är den allra värsta kylan över nu. Tre lamm har det hitills blivit och de är ju sååå söta! Det är nu man går in i sin lilla "bubbla" och i princip det enda man har i huvudet för den närmaste månaden är får och lamm! /Åsa

torsdag 18 mars 2010

Nästa Landsbygdsfrukost är fredag den 26 mars klockan 08.00-09.30 ute på Helmers i Alvik. Föreläsare denna gång är Bernt Johansson från Nyföretagarcentrum som ska prata om "Regional Utveckling".
Varmt välkomna! /Nederluleå-Luleå Hushållningssällskap

måndag 1 mars 2010

Norrbottens Läns Fåravelsförenings årsmöte

Fredag den 12 mars klockan 18.00 träffas vi på Sörbygården, Sörbyvägen 36 i Antnäs.Program:- Föredrag om Landsbygdsutveckling
Marlene Hagenrudm företagscoach LRF, inleder kvällen med att prata om Landsbygdsutveckling och vilka möjligheter som finns kring det.- Årsmötesförhandlingar
Det sedvanliga årsmötet genomför (se dagordning).- Mat och trevligt umgänge
Vi avslutar kvällen med att äta en god köttsoppa + kaffe och kaka, samtidigt som vi umgås och har trevligt! Maten är till självkostnadspris, men vi bjuder 2009 års medlemmar på mat och kaffe!-Lotteri
Som vanligt har vi ett lotteri med fina priser.

Dagordning:

1 Mötets öppnande
2 Val av mötesordförande
3 Val av protokollsförare
4 Val av två justerare
5 Godkännande av kallelse och dagordning
6 Fastställande av röstlängd
7 Antagande av stadgar
8 Verksamhetsberättelse och kassarapport
9 Revisorernas berättelse
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Beslut om vinst/förlust enligt balansräkningen
12 Beslut om ersättningar till styrelsemedlemmar
13 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14 Val av ordförande
15 Val av styrelse och suppleanter
16 Val av studieansvarig
17 Val av revisorer och suppleanter
18 Val av fårkontrollkontaktperson
19 Val av rovdjursansvarig
20 Val av pressansvarig
21 Val av valberedning
22 Val av ombud och suppleanter till riksstämman
23 Verksamhetsplan och budget 2010
24 Motioner till förbundet
25 Övriga frågor
26 Mötet avslutas