tisdag 29 mars 2011

Så var det igång!

Så äntligen har lammningen dragit igång. Första kom på onsdag kväll den 23:e och sedan har det kommit ca ett 20-tal. Än så länge har det varit väldigt lugnt men det dröjer nog inte länge förän det sätter igång på allvar. För första gången har vi i år haft en Suffolk-bagge på en grupp tackor. Det blir väldigt rolig och framför allt olika teckning på lammen från honom!
Mamma får visar stolt upp sina tre små sötnosar.
/Åsa

lördag 26 mars 2011

Från fårgården

Karl XIV på Härsgården protesterar.
Min mamma tjocka Berta är så sträng med mej. Jag får inte leka med mina kompisar utan att hon skall lägga sig i och överbeskydda mej.
Är det nån som kan ge mej ett råd hur jag löset detta. Hon är i övrigt mycke snäll och omtänksam.

onsdag 23 mars 2011

Motion angående riksbedömningen

Motionen består av tre olika delar avseende SF: s Riksbedömningar (Rb). Gemensam nämnare är vårt läge och :

· den problematik vi upplever här i norr med avstånden mellan fårbesättningarna samt
· den problematik vi upplever med att finnas långt från det område som verkar utgöra centrum för SF:s intresse.Del 1: Rb har så långt tillbaka i tid vi kan se, alltid startat upp på hösten med norra delen av landet sist på listan. Vi vill vi ändra på detta av följande skäl:

För oss i norra Sverige minskar betet drastiskt i slutet av augusti och vi vill därför ofta börja slakta djuren innan Rb som brukar vara i september. Ofta är det de största lammen som vi mönstrat som finast och behöver därför veta om vi kan slakta dessa redan i augusti eller om de ska sparas och säljas till avel. I slutet av augusti är växtsäsongen snart slut i Norrbotten.
Det hinner gå lång tid mellan mönstring och Rb och hända mycket med djurens status. Detta eftersom betet tar slut och övergång till annat foder påverkar djuren viktmässigt och därmed också kvalitetsmässigt.
Det blir tajt i tid mellan Rb och auktionerna.

Vi föreslår därför att Rb i tidpunkt hädanefter sker efter ett rullande schema geografiskt i landet. Med start nästa år i Norrbotten, då vi under många år legat sist på listan.Del 2: Enligt direktiven måste minst 25 lamm vara anmälda till Rb för att den ska kunna genomföras. I annat fall bör den flyttas till närmaste annan Rb- plats.

För oss i norr är avstånden mellan fårbesättningarna långa. Till centralorten Luleå, där Rb sker, skall fårägare från exempelvis Kiruna, Vittangi, Kangos och Pajala färdas. Avstånden till Luleå från dessa orter är ca 36, 34, 27 respektive 23 mil enkel väg! Ni förstår säkert att många drar sig för att ta lammen med sig och åka så långt. De kommer dock ett tappert gäng regelbundet till Luleå men sällan blir det sammanlagt de 25 lamm fåravelsföreningen begär. Om vi skulle tvingas slå ihop Rb med närmaste distrikt innebär detta en resa för lammen på ytterligare 25 mil enkel väg. Resan för lamm från exempelvis Kiruna blir då totalt 122 mil tur och retur!

Vi föreslår därför att förbundet tillhandahåller Rb- service även för oss som bor långt ifrån ”centrum för fåravelsföreningens intresse” och pga våra avstånd minskar direktivet till 10 lamm som minsta antalet lamm på en Rb i Norrbotten.


Del 3: Kostnaden för att riksbedöma ett lamm är idag 300 + 50 kr i omkostnader för distriktet. Dessa 50 kr läggs enligt stämmobeslut 2007 på av förbundet för att sedan betalas tillbaka till distriktet mot faktura. Alltså betalar fårägaren 350 kr plus moms per lamm.

På senare år har kostnaderna för fårägarna ökat. Bla medlemsavgift, elitlammsavgift och riksbedömningsavgift. Sammanlagt blir det kostnader som för många kan vara svåra att motivera. För oss tillkommer också kostnader för de långa avstånden.

Därför försöker vi i norra distriktet att hålla nere kostnaderna. De 50 kr som läggs på varje lamm bjuder vi i distriktet på genom att ordna gratis lokal, och sponsrad mat mm. Allt detta för att fler fårägare ska kunna motivera sig att komma på riksbedömningarna. Tyvärr kunde inte förbundet ordna så att denna 50 lapp drogs av på fårägarens faktura utan vi i distriktet uppmanades att istället skicka faktura till SF på dessa 50 kr för att sedan i efterhand betala tillbaka 50 kr till fårägaren. En krånglig omväg tyckte vi. Men förbundet hänvisade till 2007 års stämmobeslut. Vi anser att det är viktigt att kunna säga till fårägaren att en faktura på 300 kr kommer istället för en faktura på 350 kr!

Vi föreslår därför att förbundet efter samråd med distrikten kan fakturera fårägaren 300 kr för Rb istället för 350 kr. Detta i de fall där lokalföreningen tar denna kostnad själv.
För Norrbottens läns fåravelsförening

Anna-Carin Sundqvist