tisdag 28 april 2015

Styckningskurs 22 maj

Styckning, finstyckning och vad ska vi stoppa i korven? Styckning av både får och mellankalv. Kursledare: Lennart Eriksson, Bergnässkolan i Luleå

Program:
09.30 Fika

10.00 Vad efterfrågas av restaurang respektive konsument? Vilka delar lämpar sig till vad?
12.00 Lunch

13.00-16.30 Forts.
Datum & plats:

Fredag den 22 maj, Bergnässkolan i Luleå
Avgift:

800 kr exkl. moms. Fika och lunch ingår.
Anmälan:

Senast 8 maj till Helene Skogqvist på tel: 0923-121 86, 070-343 42 54 eller helene.skogqvist@hush.se 

Inga kommentarer: