onsdag 3 september 2014

Villkorad läkemedelsanvändning (D9)

Kurs i villkorad läkemedelsanvändning (D9) på får, nöt samt eventuellt gris.

6 oktober, Forslundagymnasiet i Umeå
7 oktober, Hushållningssällskapet, Köpmangatan 2 i Luleå

Det är Jordbruksverkets föreskrifter som styr på vilket sätt veterinären får förskriva och lämna ut
läkemedel. Villkorad läkemedelsanvändning innebär en möjlighet att ha läkemedel hemma och efter
överenskommelse med din veterinär, behandla vissa bestämda diagnoser. Det krävs då, att du genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning. Svenska Djurhälsovården anordnar kurser för dig som har grisar, får och slaktnöt. Här får du också tillfälle att diskutera sjukdomar och hälsovård med en
djurhälsoveterinär, specialiserad på ditt djurslag.

Program:

09.30- Presentation och kaffe med smörgås

10.00 Kurs för resp. djurslag, veterinärer från Svenska Djurhälsovården

12.00 Lunch

14.30 Kaffe

16.00 Beräknat avslut
 
Avgift
 
1 200 kr inkl. fika och lunch, faktureras via Gröna Navet. Komplettering av djurslag 500 kr, kompendium ingår i kursen (värde 400 kr).

Alla priser är exkl. moms.
 

Upplysningar och anmälan av specialkost

Anmäl dig senast den 5 september till:

Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller

070-343 42 54, e-post, helene.skogqvist@hush.se
 

Inga kommentarer: