torsdag 25 september 2014

Lammtåget 2014


15 oktober kl. 17.00-20.00
Plats: Hushållningssällskapets lokaler på Köpmangatan 2 i Luleå

Magnus Håård förklarar hur avelsvärderingen är uppbyggd och hur du använder den i ditt eget avelsarbete samt hur du hittar bland siffrorna i Elitlamm.
Projektet finansieras av EU och Statens Jordbruksverk.

Andrea Holmström från Fårhälsovården medverkar också och informerar om det nya Fårhälsoprogrammet.

Om det finns tid efter själva föreläsningen, kan de som vill och har med sig bärbar dator få hjälp att hitta avelsvärden och medeltal i sin egen besättning.

Fika finns till självkostnadspris.

Anmälan till Åsa Wallin, 070-393 35 68, asa.wallin@erinama.se senast den 9/10.
Värd: Norrbottens Läns Fåravelsförening

Inga kommentarer: