tisdag 29 april 2014

Seminarium: Hantering av boskap, Sophie Atkins SLU


·         8 maj hos Stefan Olsson, Ronningsvägen 31 i    
            Antnäs, Luleå

·         9 maj, Åbrånets Limousine i Hörnsjö
 
Färre olyckor, mer välmående djur, lägre veterinärkostnader, förbättrad köttkvalitet och en avsevärt förenklad djurhantering, några av fördelarna med LSS-metoden, Low Stress Stockhandling.

Jim Lindsay har tillsammans med Bud Williams från USA tagit fram metoden. LSS går att använda på såväl stora som små gårdar och på nötkreatur, får, getter, renar, hästar, rådjur samt bison.

Metoden kan användas för att flytta djur från vinter till sommarbete, mellan hagar, för lastning och arbeta med djur vid avvänjning. LSS betyder egentligen att man hanterar djuren med så få stressmoment som möjligt.

Program

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Sophie Atkinson, Forskningsassistent, institutionen för husdjurens miljö och hälsa SLU Uppsala

12.00 Lunch

13.00 Djurhantering i praktiken, Sophie visar oss i praktiken hur man kan underlätta djurhantering genom att använda sig av LSS-metoden i olika situationer.

16.00 Avslut
 
Anmälan och avgift
Anmälan till Helene Skogqvist. 500 kr exklusive moms, inklusive kaffe och lunch. Anmäl ev. specialkost till undertecknad, helene.skogqvist@hush.se eller 070-343 42 54.
 
Aktiviteten delfinansieras via Landsbygdsprogrammet.
                                                                                                                                                                                                                                         www.gronanavet.se
 

Inga kommentarer: