måndag 6 juni 2011

Vallhundstävling 11-12 juni Källbomark

Norrbottens Vallhundsförening bjuder in till årets första vallhundstävling i Källbomark lördag och söndag 11-12 juni.
Lördag: IK2, IK1 & VP
Söndag: IK1 & IK2
Domare: Sven Sognevik
Värdar för tävlingen: Susanne Bergstrand & Dan Backman
Tävlingsledare: Inger Marklund 0911-343 79 eller 070-679 70 25

VÄGBESKRIVNING
Om du kommer E4:an söderifrån:
Ta höger vid Åbyälven, mot Ålund, Åbyn. Sväng höger igen och kör över viadukten. Ta höger mot Källbomark 3. Kör över älven igen (den gamla bron) och sväng vänster mot Källbomark 3. Följ vägen ca 5 km. Tävlingsplatsen är på vänster sida.

Om du kommer E4:an norrifrån:
Ta höger vid Åbyälven, mot Ålund, Åbyn. Sväng vänster och kör ca 100 m. Ta höger mot Källbomark 3. Kör över älven igen (den gamla bron) och sväng vänster mot Källbomark 3. Följ vägen ca 5 km. Tävlingsplatsen på vänster sida.

Inga kommentarer: