måndag 1 mars 2010

Norrbottens Läns Fåravelsförenings årsmöte

Fredag den 12 mars klockan 18.00 träffas vi på Sörbygården, Sörbyvägen 36 i Antnäs.Program:- Föredrag om Landsbygdsutveckling
Marlene Hagenrudm företagscoach LRF, inleder kvällen med att prata om Landsbygdsutveckling och vilka möjligheter som finns kring det.- Årsmötesförhandlingar
Det sedvanliga årsmötet genomför (se dagordning).- Mat och trevligt umgänge
Vi avslutar kvällen med att äta en god köttsoppa + kaffe och kaka, samtidigt som vi umgås och har trevligt! Maten är till självkostnadspris, men vi bjuder 2009 års medlemmar på mat och kaffe!-Lotteri
Som vanligt har vi ett lotteri med fina priser.

Dagordning:

1 Mötets öppnande
2 Val av mötesordförande
3 Val av protokollsförare
4 Val av två justerare
5 Godkännande av kallelse och dagordning
6 Fastställande av röstlängd
7 Antagande av stadgar
8 Verksamhetsberättelse och kassarapport
9 Revisorernas berättelse
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Beslut om vinst/förlust enligt balansräkningen
12 Beslut om ersättningar till styrelsemedlemmar
13 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14 Val av ordförande
15 Val av styrelse och suppleanter
16 Val av studieansvarig
17 Val av revisorer och suppleanter
18 Val av fårkontrollkontaktperson
19 Val av rovdjursansvarig
20 Val av pressansvarig
21 Val av valberedning
22 Val av ombud och suppleanter till riksstämman
23 Verksamhetsplan och budget 2010
24 Motioner till förbundet
25 Övriga frågor
26 Mötet avslutas

Inga kommentarer: