torsdag 18 mars 2010

Nästa Landsbygdsfrukost är fredag den 26 mars klockan 08.00-09.30 ute på Helmers i Alvik. Föreläsare denna gång är Bernt Johansson från Nyföretagarcentrum som ska prata om "Regional Utveckling".
Varmt välkomna! /Nederluleå-Luleå Hushållningssällskap

Inga kommentarer: