måndag 16 mars 2015

ERFA-grupp för lammproducenter

ERFA-gruppen ger en inblick i vad man ska tänka på vid lamning, hur foderstaten, val av grovfoder och bete, påverkar djurens välbefinnande, beteende och prestation så som tillväxt eller produktion. Även betesblandningar och vallfröblandningar, avel och uppfödning samt diskussionsämnen som prioriteras av deltagarna. Specialkompetens anlitas vid behov om så önskas av deltagarna. Platserna kan komma att ändras beroende på anmälda deltagare.

Datum & platser:

Hushållningssällskapets kontor i Luleå, tisdag 17 mars kl. 18-21 och torsdag 16 april kl. 18-21.

Hushållningssällskapets kontor i Kalix, måndag 23 mars kl. 18-21 och onsdag 15 april kl. 18-21.

Avgift:
400 kr exkl. moms. Fika ingår.

Anmälan & frågor:
Helene Skogqvist tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 eller e-post helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

Inga kommentarer: