torsdag 19 juni 2014

Inbjudan till en träff om restaurering och skötsel av betesmark, hos Josefin Lundberg i Svensbyn den 30 juni kl. 18.00

Länsstyrelsen i Norrbottens län i samarbete med Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB och Norrbottens Läns Fåravelsförening

Program

18.00  
Kaffe och smörgås
Information om olika möjligheter till restaurering av betesmarker, Sara Borgström, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Insådd och gödsling av betesmarker, Göran Åkerström.

Skötsel av betesmarker, Maria Lundbäck & Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB

21.00
Beräknat avslut

Avgift 150 kr exkl. moms. Avgiften faktureras i efterhand. Kaffe och smörgås ingår i avgiften.

Anmälan senast den 27 juni till Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 eller e-post: helene.skogqvist@hush.se.
Komihåg att meddela ev. specialkost vid anmälan samt att ta på er passande kläder för väderleken eftersom vi mestadels kommer att vara utomhus.
 

Inga kommentarer: