måndag 27 februari 2012

Grundkurs i fårskötsel

Mars - september 2012, ca kl. 10.00-14.30 alla dagar.

Sex stycken kurstillfällen med olika teman varje gång.

1. Lördag 17 mars, Barbro Brännström i Kallax
Fårskötsel, raser, stalljournal, uppfödningsformer, avelsurval, kalkyler och ekonomi. Information om miljöstöd.

2. Lördag 14 april, Anna-Carin Sundqvist i Avan
Dräktighet, lammning, brunst och betäckning.

3. Lördag 12 maj, Josefin Lundberg i Svensbyn
Byggnader och utrustning. Installning och strömedel. Växtodling, bete och stängsling.

4. Lördag 9 juni, Åsa Wallin i Ale
Entreprenörskap. Produktion och förädling av kött och mjölk, ekologisk lammproduktion och rovdjursinformation.

5. Lördag 28 juli, Öppen fårgård hos Désirée Cedering i Lilla Edet, Överkalix
Föreläsning av veterinär om fårhälsovård, utställning och försäljning av produkter, vallhundsuppvisning.

6. Lördag 1 september, Martin och Allan Larsson i Antnäs
Klippning, slaktmognadsbedömning och slakt.

Kursavgift
500 kr exkl. moms per kurstillfälle alt. 1 500 kr exkl. moms för hela kursen. Fika ingår, lunch finns att köpa för 50 kr per kurstillfälle.

Anmälan och frågor
Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB, tel. 0923-121 86, mob. 070-343 42 54 eller e-post helene.skogqvist@hush.se

Sista anmälningsdag är 5 mars 2012.

Aktiviteten delfinansieras via Landsbygdsprogrammet.

Inga kommentarer: